Druk wielkoformatowy

powrót

To zadanie dla ludzi z olbrzymią wyobraźnią i doświadczeniem w projektowaniu tego typu wydruków. Jesteśmy niemal sformatowani na wielkie formaty! Co więcej mamy bogate doświadczenie w wielkim formacie. Hardleo jest po prostu wielkoformatowe!

Druk wielkoformatowy to zadanie dla wizjonerów i absolutnych perfekcjonistów. Najważniejszy jest projekt, który sposób, charakter, formę komunikowania dostosowuje do kontekstu w jakim będzie funkcjonowała wielkoformatowa reklama. Umiejętność rozumienia zmiennych perspektyw oglądania, percypowania reklamy takich rozmiarów to gwarancja jej skuteczności.

Sugestywność reklamy wielkoformatowej płynie już z samych jej rozmiarów, ale jeśli ten potencjał zostanie dobrze wykorzystany w projekcie siła oddziaływania rośnie przynajmniej kilkukrotnie.